Keel:

THE TRAINING PATH

PATRES projekti esimene etapp on koolitus, mis on struktureeritud neljaks mooduliks  (vt. koolituskava) ja hõlmab põhilisitaastuvenergial ja energiatõhususel põhinevate tehnoloogiate tehnilisi ja turuga seotud aspekte, regulatiivset raamistikku, taastuvenergia allikate edendamise ja levitamise mehhanisme ja tugiskeeme, toimivate regulatsioonide ja määruste koostamise viise ning protsesside juhtimist.

Teine etapp sisaldab mitmeid tugitegevusi nagu juhendamine, parimate näidetekülastused (best practicies) ning võrgustike-ja koostöövõimalused, jõudes lõpptulemusena pilootprojektini, kus on oluline kasutada energiasäästu alaseid õigusakte või määrusi (mis on siis kas selle tarbeks loodud või kohandatud).

Osalemine (vt. kuidas osaleda) PATRESe koolitusprogrammis on tasuta ja mõeldud kohalike omavalitsuste, korteriühistute, kommunaal- ja tugiteenuseid pakkuvate ja sotsiaalmaju haldavate organisatsioonide vastutavatele töötajatele.