Keel:

Course

PATRES koolituse esimeses etapis viiakse läbi laiahaardeline ja innovatiivne kursus pealkirjaga "Määruste koostamine taastuvenergia süsteemide sisseviimiseks hoonetesse".

Multidistsiplinaarsel lähenemisel põhinev kursus hõlmab õigusaktide ja määruste loomist, protsessi juhtimist, regulatoorset ja juriidilist raamistikku, toetusmehhanisme ja skeeme taastuvenergia allikate edendamiseks ja levitamiseks ning olulisemate taastuvenergia süsteemide tehnilisi ja turunduslikke jooni (vt üksikasjalikku koolituskava).

Kui osavõtjad soovivad omandatud teadmisi ja oskusi saavutustesse panustada, on eriti tähtis silmas pidada tegelikku määruste koostamist, mis põhineb suuresti kogemuslikul ja praktilisel lähenemisel. Samuti on oluline ära kasutada laiaulatuslikku professionaalset tuge, mis aitab õppeolukorda asetada tegeliku elu konteksti.

Lisaks koolitusele pakub PATRES ka tervet rida töövahendeid ja toetustegevusi, sealhulgas

- Euroopa taastuvenergia süsteemide sisseviimise parimate tavade andmebaasi;

- materjale seaduste, õigusaktide ja määruste kohta;

- juhendit hoonete taastuvenergia tehnoloogiate rakendamisalaste regulatsioonide ja määruste koostamiseks ja uuendamiseks.

- võrgustiku loomise võimalusi: Rijekas (Horvaatias) peetav esimene rahvusvaheline konverents annab võimaluse edendada koostööd ja luua rahvusvahelisi võrgustikke kursusel osalejate vahel osavõtjamaadest.

Koolitusmaterjalid 2.-3.märts 2011