Keel:

NEWS & EVENTS

Uudised

PATRES: Final Publishable Report now available for download

The PATRES project is now closed and the Final Publishable Report summing up the experience accrued in its implementation is now available for download.

Loe veel

Taastuvenergia-, linnaplaneerimise- ja ehitusalased määrustikud: kohalike omavalitsuste roll Euroopas

AREA Teaduspark korraldas 20.-21.oktoobril 2011 konverentsi: "Taastuvenergia-, linnaplaneerimise- ja ehitusalased määrustikud: kohalike omavalitsuste roll Euroopas".

Loe veel

Ühine BUILDUP keskkonnaga: 'Renewable Energy Regulations for Public Administrations'

Loodud on uus buildup keskkond, et jagada ja arutada teemasid, mis on seotud peamiselt kohalike omavalitsustega, energiasäästu ja energiatõhususega seotud küsimuste koostamise ja rakendamisega, riiklike ja kohalike määrustega jne.


Loe veel

Euroopa Komisjoni algatus "Smart cities and communities"

21.juunil 2011 Brüsselis toimunud konverentsil sa alguse 'Smart Cities and Communities'. Seda rahastatakse 7.EU teadusuuringute programmi raames ning on suunatud säästva energeetika tehnoloogiate integreerimiseks linnapiirkondades.

Projektikonkurss on avatud 19. juulist kuni 1. detsembrini 2011, mille käigus eraldatakse 75 miljonilt €, et toetada innovatiivseid näidisprojekte.

Esimeses etapis (aastani 2013) toetatakse maksimaalselt 10-12 katseprojekti, mis keskenduvad hoone renoveerimise, kütmise ja jahutamise tehnoloogia ja säästliku planeerimise strateegiatele. Projektid peaksid olema korratavad ning kaasama meeskondi linnade ja tööstuse osalejaid vähemalt kolmest liikmesriigist.

Rohkem informatsiooni:
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=274

Euroopa Komisjoni pressiteade:
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/doc/20110621_press_info.pdfLoe veel

Brüssel: ettepanek uue energiatõhususe direktiivi edendamiseks

Komisjoni viimased prognoosid näitavad, et EL saavutab Euroopas aastaks 2020 kavandatud eesmärkidest ainult poole selleks ajaks planeeritust.   Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament on seetõttu tungivalt nõudnud, et Komisjon võtaks vastu uue ambitsioonika energiatõhusust puudutava strateegia.


Kavandatud direktiiv
(esitati 8. märtsil 2011) muudab läbi teatavate aspektide EEP'i, et anda läbi siduvate meetmete oluline panus ELi 2020.a. energiatõhususe eesmärgi saavutamisele. Kavandatva direktiiviga püütakse kehtestada ühtset raamistikku, et edendada energiatõhusust Euroopa Liidus ka pärast 2020.aastat.

 


Loe veel

2.märtsil algas koolitustsükkel

02. märtsil 2011 algas Tallinna Teaduspargis Tehnopol kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele mõeldud taastuvenergia teemaline haldusjuhtimise koolitus.

Loe veel

22-24 September 2010: 2nd project meeting in Saragozza


The second project meeting held in Zaragoza: an opportunity to assess the state of development of PATRES activities

Loe veel

27 September 2010: 1st meeting of the National Advisory Group for Italy in Trieste

September 27th sees the first meeting of the PATRES National Advisory Group (NAG) in Trieste

Loe veel