Keel:

ABOUT US

PATRES pakub multidistsiplinaarset paketti, mis sisaldab koolitust, professionaalset abi ja nõustamist kohalikele omavalitsustele, korteriühistutele ning kommunaalteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, et toetada taastuvenergia alaste töötavate regulatsioonide kasutuselevõttu hoonetes. Projekti peamiseks eesmärgiks on taastuvenergia teemalise poliitika ülekandmine vastavasisulistesse regulatsioonidesse ja määrusesse, samuti keskkonnahoidlike riigihangete reguleerimine.

PATRES pakub nii riikliku kui Euroopa tasandi parimate näidete (best practices) analüüsi, koostöövõimaluste loomist ning projekti koolitustegevuse käigus välja töötatud pilootprojektide rakendamist.

PATRES korraldas Triestes rahvusvahelise konverentsi, mille eesmärk oli parandada teadmiste vahetust ning aidata kaasa võrgustike loomisele rahvusvahelisel tasandil. Teine, viimane konverents toimub Bukarestis, kus on võimalus vahetada kogemusi ning võrrelda saavutatud tulemusi.

Projekti rahastab IEE Programmi raames Euroopa Komisjon. PATRESes osaleb 7 riiki.

 

Partnerid

PATRES projekti on kaasatud rahvusvahelised, era- või avalikus sektoris tegutsevad partnerettevõtted 7 riigist (Austria, Horvaatia, Eesti, Itaalia, Tšehhi, Rumeenia, Hispaania), millised on spetsialiseerunud teadusuuringutele, nõustamisele (koolitusele) ja/või konsultatsioonidele.

Partnerid

Eesmärgid

PATRES'i kontseptsioon pakub mitmekülgset ja laiahaardelist programmi, mis annab hea teadmistepagasi ja praktilise lähenemise määruste koostamisele

Eesmärgid