Keel:

Partners

PATRES projekti on kaasatud rahvusvahelised, era- või avalikus sektoris tegutsevad partnerettevõtted 7 riigist (Austria, Horvaatia, Eesti, Itaalia, Tšehhi, Rumeenia, Hispaania), millised on spetsialiseerunud teadusuuringutele, nõustamisele (koolitusele) ja/või konsultatsioonidele.

 
Itaalia
AREA SCIENCE PARK
Padriciano 99 - 34149 Trieste - Italy
http://www.area.trieste.it
Fabio Tomasi
+39 040 375 5268
 

AREA Science Park Consortium on Rahvuslike Uuringute ettevõte , mis tegeleb AREA Science Park'i juhtimise, edaendamise ja tugitegevuste pakkumisega. AREA Science Parkon suurim teadus-ja tehnoloogiapark Itaalias. AREA Science Park Consortium on tehnosiirde operaator. Kahes ülikoolilinnakus: Padriciano ja Basovizza, mis mõlemad asuvad Triestes, asub 87 uurimiskeskust, ettevõttet ja instituuti, kus tegutseb üle 2500 inimese, kes on seotud teadus-ja arendustegevuse-, tehnosiirde-, koolitustegevuse ja kvalifitseeritud teenuste pakkumisega.

Consortium tegutseb vahendajana teadus-ja äriringkondade vahel, osutades teenuseid nagu: tehnoloogiate auditeerimine, patendiinfo, ärialane nõustamine, abi innovaatiliste projektide täideviimisel, äriideede kinnitamine, võrdlusuuringute läbiviimine ning koostöö rahvusvaheliste võrgustikega. Alates 2004 on AREA koordineerinud 42 uurimiskeskuste tegevust  Friuli Venezia Giulia maakonnas.

Consortium  on ka Regional Government of Friuli Venezia Giulia poolt ametlikult tunnustatud koolituskeskus. Igal aastal korraldab AREA koolitusi järgmistel teemadel: tehnosiire, innovatsiooni juhtimine ja sellealaste probleemide lahendamine, säästlik elamuehitus, energiasäästlike hoonete metoodikad ja tehnikad, muud tehnilised teemad. AREA on osalenud mitmetes energiatõhususele ja energiasäästule keskendunud, nii riiklikes kui Euroopa projektides

 
 
Tšehhi
ENVIROS
Na Rovnosti 1 - 130 00 Praha 3 - Česká Republika
http://www.enviros.cz
Michael ten Donkelaar
+420 284 007 491
 

ENVIROS, s.r.o. on rahvusvahelise SKM ENVIROS liige, tegevusvaldkonnaks on energeetika ja keskkonnaalane nõustamine. ENVIROS tegutseb eelkõige järgmistes energia ja keskkonnakaitse projekteerimise valdkondades: heitkogustega kauplemine ja kliimakaitse; energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad; Ehitiste energiatõhususe sertifitseerimine; Energia juhtimine (monitooring ja sihtgrupi määratlemine); Säästev tootmine ja tarbimine; Puhta energia alikad;

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (IPPC); Keskkonna audit (CAT Alliance Ltd liige), teostatavusuuringud ning projekti rahastamine; EPC, Euroopa fondid;

Tööstus-ja olmejäätmete energiatõhusus; Tegevuskavad; riiklikud ja riikidevahelised energeetika-ja keskkonnapoliitikad ning strateegiaid; EU ja Tšehhi Vabariigi energia ja keskkonnaalased õigusaktid; Energeetika juhtimine maakonna ja kohalike omavalitsuste tasandil; Piirkondliku ja kohaliku energiatootmise poliitikad, strateegiad ja kavandamine; Termografeerimine.

 
 
Austria
STENUM
Geidorfgürtel 21, A-8010 Graz
http://www.stenum.at
Johannes Fresner
+43 316 367156
 

SRENUM on aastast 1991 nõustanud erinevaid ettevõtteid ja asutusi (nii era-kui riiklik sektor) keskkonnakaitse, loodusvarade ja energia kasutamise optimeerimise, juhtimissüsteemide ja teabevahetuse teemadel, et edendada säästlikku keskkonda ja jätkusuutlikkust.

 
 
Horvaatia
UNIVERSITY OF RIJEKA
Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka
http://www.uniri.hr
Damir Magas
+385 051-406-522
 

Rijeka Ülikool asutati 1973 aastal läbi mitme erineva teaduskonna ühendamise, mis olid selle ajani tegutsenud Zagreb'i Ülikooli all. Alates selle loomisest on Rijek a Ülikool läbinud mitmeid muutusi, mis on enamasti olnud seotud riigi kõrgharidussüsteemi poliitiliste muudatustega.

Ülikooli alluvuses tegutseb üheksa teaduskonda: Tarbekunsti Akadeemia, neli ülikoolide osakonda, Ülikooli Raamatukogu, Üliõpilaskeskus, Rijeka Ülikooli Sihtasutus ja Teadus- ja Tehnoloogiapark.

Ülikoolis õpib hetkel ligi 19 000 tudengit.

Kuna ülikool opereerib mitmekümne erineva institutsiooni vahel, mille tulemusena ülikooli ühtsus on kannatanud väga pika perioodi vältel, siis on ülikoolis käivitatud projekt "Rijeka Ülikooli Üliõpilaslinnak ", mille esimese etapi  ehitustööd on lõpetatud ning  reaalne õppetöö algas talvel 2010.

Rijeka Ülikool osaleb aktiivselt projektides, mis on seotud järgmiste teemadega:  translatiivne meditsiin, inseneritehnilised lahendused, tehnoloogiasiire, ökoloogia, energiatõhusus ja puhastusvahendite tootmine.

 

 
 
Estonija
TEHNOPOL
Mäealuse st. 4, 12618 Tallinn, Estonia
http://www.tehnopol.ee/
Laivi Lemba
+372 6800225
 

Tehnopol on teadus- ja ärilinnak alustavatele ja kasvavatele ettevõtetele. Tehnopolis asub üle 150 tehnoloogiaettevõtte, Tallinna Tehnikaülikool ja IT Kolledž.

Tehnopol pakub ettevõtetele sobivaid äripindasid, äriarendusteenuseid, tihedaid koostöövõimalusi ülikoolidega ja rahvusvaheliste võrgustikega.

Missioon:

Innovaatiliste ettevõtete võistlusvõime suurendamine läbi kõrgetasemeliste teenuste ja infrastruktuuri.

Visioon:

Tehnopol on ülemaailmselt atraktiivne ettevõtluskeskkond, kõrgtehnoloogiafirmade esimene valik Läänemere regiooni tehnoloogiaparkide seast.

Tehnopol ühendab:

  • enam kui 150 pargis tegutsevat tehnoloogiaettevõtet
  • enam kui 160 äriarendusteenuseid kasutavat klientettevõtet
  • 36 000 m² renditavat pinda
  • Eesti suurimat äriinkubaatorit alustavatele ettevõtetele
  • vahetus läheduses kaks ülikooli 12 000 tudengi ja 1100 teadlasega
  • 5 teadusarenduskeskust
 
 
Itaalia
FORSER
Via Leonardo da Vinci 27, 33037 Pasian di Prato (Udine)
http://www.forser.it
Daniele Gortan / Milena Grion
+39 0432 645497
 

ForSer on seaduslikult tunnustatud mittetulundusühing, mis asutati 2000.a. Regional Branch of the National Association of Municipalities (ANCI FVG), Enaip FVG ja National Municipality Association/Mountain Municipality Consortium (UNCEM) poolt eesmärgiga pakkuda koolitust avaliku sektori töötajatele.

ForSer peamine eesmärk on pakkuda toetust ja anda juhiseid avaliku halduse sektorile reorganiseerimise ning  tehnoloogilise, administratiivse ja organisatsioonilise uuenduse teemadel.
ForSeri poolt pakutavad tegevused ja teenused on järgmised: uuendatud kursused ja seminarid tipptasemel tehnika ja tehnoloogiate kohta, õiguslikud ja seadusandlikud praktikad, spetsialiseeritud täienduskoolitused ja sissejuhatavad algtasemel kursused, koolitusvajaduste analüüs, projekti koostamine ja koolitusprogrammide juhtimine ning  sobivate koolituskursuste väljatöötamine, nõustamisteenuse pakkumine, projekti alase teadus-ja arendustegevuse väljatöötamine ja üleandmine avalikule sektorile.

 

 
 
Rumeenia
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF BUCHAREST
Splaiul Independenþei 313, 060042 Bucharest
http://www.energ.pub.ro/
Laurentiu Fara
+40 21 3171433
 

Bukaresti Polütehniline Ülikool (BPÜ) on üks vanimaid ja prestiižikamaid insenerikoole Rumeenias.

Ülikooli iseloomustab tõsidus, sügavus õppetööle lähenemises ja akadeemilise õppeprogrammi kvaliteet, mille tulemusena on saavutatud tunnustus õpilaste ja õppejõudude seas nii kodus kui välismaal.


Bukaresti Polütehniline Ülikooli on osa rahvusvahelisest akadeemilisest kogukonnast, jagades samu moraalseid, haridus-, teadus-ja kultuurialaseid väärtusi. Seoses globaliseerumisega on BPÜ tugevdanud oma osalemist rahvusvahelistes vahetusprogrammides olles erinevate koostööprogrammide kaudu seotud 74 ülikooliga 27 Euroopa riigis, Ameerikas, Aasias ja Aafrikas.

Praegu on Bukaresti Polütehnilisel Ülikoolil 13 teaduskonda, 60 osakonda ja neli teaduslikku osakonda.

Eesmärk on luua uus Tehnikaülikooli profiili, kus koolitus oleks kohandatud ettevõtte konkurentsivõime arendamisele, mis omakorda oleks integreeritud Euroopa ja rahvusvahelise üldsusega. Selle peamine ülesanne on koolitada insenere kes oleksid võimelised kohanema turumajanduse ja uute majandus-ja juhtimisalaste tehnoloogiatega ning edendada säästva arengu põhimõtteid ja keskkonnakaitset.

 

 
 
Hispaania
CIRCE
C/ Mariano Esquillor Gómez 15, 50018 Zaragoza
http://circe.cps.unizar.es/
Abel Ortego/Juan Aranda
+34 976 762230