Aktuální jazyk :

O projektu

PATRES nabízí integrovaný, multidisciplinární balíček obsahující školení, odbornou pomoc a individuální koučink pro orgány místní správy, podniky veřejně prospěšných služeb a subjekty provozující sociální bydlení na podporu efektivních metod zavádění systémů pro využití OZE v budovách. Hlavním cílem projektu je přenesení těchto metod do předpisů a nařízení pro výstavbu a rekonstrukci budov a pro zadávání zelených veřejných zakázek.

Inovační balíček projektu PATRES doplňuje analýza národních a evropských osvědčených postupů, vytváření příležitostí ke spolupráci a implementace konkrétních pilotních akcí vyvinutých při vzdělávacích aktivitách v rámci projektu.

Mezinárodní konference organizovaná v Terstu (Itálie)  bude věnovaná výhradně zlepšování v oblasti výměny odborných znalostí a navazování kontaktů a závěrečná konference, která se bude konat v Bukurešti, bude příležitostí k sestavení bilance a předložení dosažených výsledků.

Projekt PATRES je financován Evropskou komisí v rámci programu IEE a účastní se ho 7 zemí.

 

Partneři projektu

PATRES spoléhá na mezinárodní partnerství tvořené státními a soukromými organizacemi ze 7 zemí (Rakouska, Chorvatska, Estonska, Itálie, České republiky, Rumunska, Španělska), které se specializují na výzkum, individuální vzdělávání a poradenství.

Partneři projektu

Cíle

PATRES offers an integrated, multidisciplinary approach and a sound range of support actions for the introduction of RES systems in buildings.

Cíle