Limba curentă :

THE TRAINING PATH

PATRES presupune mai întâi un curs de formare structurat in 4 module (a se vedea programul de formare detaliat), care cuprinde ateliere de lucru şi tehnici pentru elaborarea legilor şi reglementărilor, o asistenţă profesională, multidisciplinară a proceselor de guvernare,a  cadrelor de reglementare şi oferirea de sprijin pentru promovarea şi răspândirea surselor de energie regenerabilă,dar şi aspecte tehnice legate de piaţă RES şi a tehnologii relevante.

A doua fază constă dintr-o serie de acţiuni de sprijin, inclusiv îndrumare, vizite la cele mai bune practici, crearea de reţele şi oportunităţi de cooperare,care în cele din urmă conduc la dezvoltarea de proiecte pilot în fiecare ţară implicată, şi astfel, la elaborarea sau actualizarea legislaţiei şi reglementărilor pentru introducerea sistemelor RES în clădiri.

Participarea (a se vedea "Cum să participi"), în cadrul proiectului PATRES, cursul de formare precum şi activităţile de îndrumare sunt gratuite şi se adresează autorităţilor locale, institutiilor care ofera utilităţi publice, dar şi dezvoltatorilor de locuinţe sociale, care, la rândul lor, va selecta potenţialii participanţi  pentru cursul de formare dintre managerii de departamente şi tehnicieni.