Odabrani jezik:

Partners

PATRES je konzorciji međunarodnih partnera, uključuje javne i privatne organizacije koje su specijalizirane za istraživanje, trening i konzultantske usluge i to iz 7 zemalja EU (Austrija, Hrvatska, Estonija, Italija, Češka, Rumunjska, Španjolska)

 
Italija
AREA SCIENCE PARK
Padriciano 99 - 34149 Trieste - Italy
http://www.area.trieste.it
Fabio Tomasi
+39 040 375 5268
 

AREA Science Park konzorciji je nacionalno istraživačko tijelo koje upravlja, podržava i potiče AREA Science Park, najveći znanstveno-tehnološki park u Italiji. AREA Science Park konzorciji je operator za transfer tehnologije u Italiji. Dva kampusa, Padriciano i Basovizza, od kojih se oba nalaze u Trstu, jesu domaćin 87 istraživačkih centara, tvrtki i instituta, sa više od 2500 ljudi koji su uključeni u istraživanje i razvoj, transfer tehnologije, aktivnosti obuke i kvalificiranih usluga.

Konzorcij djeluje kao posrednik između istraživanja i poslovne zajednice. Konzorciji pruža usluge tehnoloških audit-a, patenata, informacija i poslovne inteligencije, pomoć u provedbi projekata inovacija, provjera poslovne ideje, sektorske i multi-sektorske studije, benchmarking i međunarodna umrežavanja. Od 2004, AREA usklađuje 42 istraživačka centra u regiji Friuli Venezia Giulia.

Konzorcij je također centar za obuku, službeno priznat od strane Regionalne vlade Friuli-Venezia Giulia. Svake godine AREA organizira tečajeve o prijenosu tehnologije, upravljanju inovacijama, rješavanje problema održivog stanovanja,
metodologija i tehnika energetski učinkovitog zgradarstva, učinkovitog korištenja energije i drugih tehničkih tema. Znanstvno-tehnološki park AREA je sudjelovao u nekoliko nacionalnih i europskih projekata s naglaskom na energetsku učinkovitost i uštedu energije.

 
 
Česka republika
ENVIROS
Na Rovnosti 1 - 130 00 Praha 3 - Česká Republika
http://www.enviros.cz
Michael ten Donkelaar
+420 284 007 491
 

ENVIROS, s.r.o. - energetsko i okolišno savjetovanje, je član međunarodnog SKM ENVIROS konzorcija, djeluje u sljedećim područjima energije i okoliša: trgovanje emisijama i zaštita klime, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, energetski pregledi, energetsko certificiranje zgrada, upravljanje energijom (monitoring ostvarenja zacrtanih ciljeva), održiva proizvodnja i potrošnja, čistei izvore energije;

Integrirana prevencija i kontrola onečišćenja (IPPC); okolišni due dilligence (član CAT Alliance Ltd), Studije izvodljivosti i projektno financiranje, EPC, europski fondovi;

Industrijskia i komunalna energetska učinkovitost; akcijski planovi; nacionalne i transnacionalne politike energije i zaštite okoliša, energetika i okolišno zakonodavstvo EU i CR; Gospodarenje energijom na razini okruga i lokalnih uprava, regionalne i lokalne energetske politike, strategije i planiranja; termovizijske studije i mjerenja.

 
 
Austrija
STENUM
Geidorfgürtel 21, A-8010 Graz
http://www.stenum.at
Johannes Fresner
+43 316 367156
 

Od 1991. g. vodimo poduzeća, javne institucije i lokalne vlasti putem održivog razvoja s posebnim naglaskom na preventivne metode zaštite okoliša, resursa i optimizacija energije, sustava upravljanja i komunikacija za promicanje zaštite okoliša i održivosti.

 
 
Hrvatska
SVEUČILIŠTE U RIJECI
Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka
http://www.uniri.hr
Damir Magaš
+385 051-406-522
 

 

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. g. kroz okupljanje nekoliko fakulteta koji su do tada djelovali u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Od svog osnutka, Sveučilište je doživjelo niz transformacija koje su rezultat promjena nacionalnih visokoškolskih politika.

Devet fakulteta, Akademija primijenjenih umjetnosti, četiri Sveučilišna odjela, Sveučilišna knjižnica, Studentski centar, Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Znanstveno-tehnologijski park trenutno posluje u okviru Sveučilišta u Rijeci.

Sveučilište trenutno broji gotovo 19,000 studenata.

Sveučilišne sastavnice su osnovane na raštrkanim gradskim lokacijama, tj. na dvadesetak lokacija u Rijeci. Zbog toga Sveučilište djeluje kao sklop institucija. To je s vremenom dovelo do realizacije projekta "Rijeka Sveučilišni kampus", za koji je 1. faza gradnje završena i u kojem je nastava počela ove zime 2010. g.

Sveučilište nastoji obogatiti i osnažiti susjedno okruženje novim, kompetitivnim znanjem kroz sudjelovanje u projektima regionalnog razvoja. Sveučilište u Rijeci trenutno aktivno sudjeluje u projektima na temu translacijske medicine, virtualiziranog inžinjerskog projektiranja, transfera tehnologije, ekologije, energetske efikasnosti i čistije proizvodnje, a sve to kroz europske fondove.

 
 
Estonija
TEHNOPOL
Mäealuse st. 4, 12618 Tallinn
http://www.tehnopol.ee/
Laivi Lemba
+372 6800225
 

Tehnopol je znanstveno-poslovno okruženje za na znanju utemeljena poduzeća.

Tehnopol pruža jedinstveni skup usluga koje dodaju vrijednost poslovnom razvoju, infrastrukturu i prilike međunarodne suradnje za tvrtke.

Naša misija

Povećanje konkurentnosti inovativnih tvrtki nudeći im visoku kvalitetu dodane vrijednosti usluga i infrastrukture.

Naša vizija

Biti međunarodno atraktivano poslovno okruženje koje olakšava inovacije, znanja i tehnologije i prvi izbor za high-tech tvrtke među znanstveno-tehnološkim parkovima u regiji Baltika.

Tehnopol je:

* 150 tvrtki koje posluju u znanstveno-tehnološkom parku
* 9,5 hektara teritorija
* oko 32.000 uredskog prostora i prostora za slobodno vrijeme
* dobro razvijen set usluga za tvrtke
* najveći poslovni inkubator u Estoniji za start-up kompanije
* 2 sveučilišta s više od 12.000 studenata i više od 1.300 istraživača u blizini
* 5 aktivnih znanstveno-tehnoloških R & D centara

 
 
Italija
FORSER
Via Leonardo da Vinci 27, 33037 Pasian di Prato (Udine)
http://www.forser.it
Daniele Gortan / Milena Grion
+39 0432 645497
 

ForSer je zakonski priznata neprofitna udruga. Osnovana je 2000. g. od strane regionalnog ogranka Nacionalne Udruge općina (ANCI FVG), Enaip FVG i regionalnog dijela Nacionalne udruge općina, s ciljem pružanja obuka za osoblje u javnom sektoru.

ForSer za glavni cilj ima pružiti podršku i smjernice za
tehnološki razvoj, administrativnim i organizacijskim inovacijskim procesa u javnoj upravi.

Aktivnosti i usluge koje
ForSer pruža su slijedeće: ažuriranje tečajeva i seminara u svezi najnovije tehničko - pravne prakse, specijalizirane kurseve obuke i tečajeve uvodnih razina, analize potreba za obukom, projektiranja i upravljanje programima obuke, konzultantske usluge te projekte u vezi istraživanja i razvoja.

 

 
 
Rumunjska
POLYTECHNIC UNIVERSITY OF BUCHAREST
Splaiul Independenþei 313, 060042 Bucharest
http://www.energ.pub.ro/
Laurentiu Fara
+40 21 3171433
 

Politehničko Sveučilište u Bukureštu je jedna od najstarijih i najprestižnijih škola strojarstva u Rumunjskoj.

Ozbiljnost, dubina pristupa i kvaliteta studijskih programa doveli su, iz godine u godinu, do priznavanja naših studenata i nastavnika u inozemstvu.

Politehničko Sveučilište u Bukureštu je dio međunarodne akademske zajednice, dijelimo isto uvjerenje u moralne, obrazovne, znanstvene i kulturne vrijednosti. U uvjetima globalizacije, UPB je zaokupljeno jačanjem svojeg sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni vrijednosti, i trenutno imamo zajedničke programe sa 74 sveučilišta u 27 zemalja u Europi, Americi, Aziji i Africi.

Trenutno, Politehničko Sveučilištu u Bukureštu ima 13 fakulteta, 60 odjela i četiri znanstvena odjela.

Za cilj imamo stvaranje novog tehničkog profila, koji promovira oblike obuke prilagođene tvrtkama, integriranog u europsku i međunarodnu zajednicu. Naša glavna misija je obrazovati inženjere koji su u stanju prilagoditi se tržišnoj ekonomiji i novim tehnologijama te koji će promicati načela održivog razvoja i zaštite okoliša.

 
 
Španjolska
CIRCE
C/ Mariano Esquillor Gómez 15, 50018 Zaragoza
http://circe.cps.unizar.es/
Abel Ortego/Juan Aranda
+34 976 762230
 

CIRCE, Centar za istraživanje izvora energije i njene potrošnje, osnovan je 1993. g.

CIRCE se kladi na energetsku učinkovitost počevši od procjene resursa do same generacije energije, transporta i distribucije za racionalno korištenje energije.

Od sjedišta na Politehničkom Centru Sveučilišta u Zaragozi (Španjolska), nekoliko tvrtki i institucija surađuju sa CIRCE ciljem promicanja tehnološke inovacije i procesa transfera tehnologije. CIRCE je multidisciplinarni tim od više od 150 ljudi sastavljen od istraživača, profesora i administrativnog osoblja.

Intelektualni i kreativni potencijal naših istraživača dostupni su kako energetskom tako i poslovnom svijetu, ali i društvu u cijelini.

Transfer tehnologije se odvija putem organiziranja seminara, konferencija, specijaliziranih publikacija, članaka i knjiga, te širenjem diseminacijskih aktivnosti u energetskom sektoru. CIRCE posjeduje tim trenera, napredne tehničke i obrazovne mogućnosti, te može pružiti posebnu obuku u optimizaciji energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za menadžere, tehničko osoblje i operatere.