Odabrani jezik:

Contact us

Koordinator za Hrvatsku

Sveučilište u Rijeci

Centar za EU projekte

Trg braće Mažuranića 10

dmagas@uniri.hr

telefon: 051-406-522

fax: 051-406-588