Odabrani jezik:

NEWS & EVENTS

Vijesti

PATRES nominiran za EUSEW nagradu 2014. g.

PATRES je odabran kako jedan od 30 projekata nominiranih za nagradu Održiva energija Europe i ManagEnergy za 2014.

 

 

Saznaj više

PATRES: Završno izvješće projekta PATRES spremno je za preuzimanje

PATRES projekt je završen. Završno izvješće koje sumarno prikazuje iskustvo koje je prikupljeno u implementacijiprojekta PATRES sada je dostupno za preuzimanje.

 

 

 

 

 

 

Saznaj više

PATRESNET SOUTH-EAST EUROPE

Međunarodna mreža PATRESNET SOUTH-EAST EUROPE je oformljena kako bi se nastavile aktivnosti i održali kontakti započeti u okviru projekta PATRES.

 

Saznaj više

Badener Sonnenkraft, Austrija: općina Baden ima uspješan crowdfunding model financiranja obnovljivih izvora energije

"Badener SONNENKRAFT" - Općina Baden je uspješno implementirala participativni model financiranja obnovljivih izvora energije sudjelovanjem javnosti

Saznaj više

PATRES završna konferencija u Bukureštu

Politehničko Sveučilište, Bukurešt, poziva na završnu PATRES konferenciju "Europske energetske politike: Izazov za lokalnu zajednicu?" koja će biti održana 14.3.2013., u prostorima Politehničkog Sveučilišta, u Bukureštu.

Saznaj više

Obnovljivi izvori energije, urbanističko planiranje i građevinski propisi: uloga lokalnih vlasti u Europi

AREA Science Park bio je 20. i 21. listopada domaćin Konferencije 'Obnovljivi izvori energije, urbanističko planiranje i građevinski propisi: uloga lokalnih vlasti u Europi'. 

Saznaj više

Pridružite se našoj BUILDUP zajednici: 'Regulativa Obnovljivih izvora energije za javnu administraciju"

Nova zajednica je kreirana na BUILD UP platformi kako bi mogli izraziti svoje mišljenje glede tema koje se odnose na jedinice lokalne samouprave i općenito državnu administraciju, a u pogledu OIE i energetske učinkovitosti tj. što uspješnije implementiranje lakalnih, nacionalnih i EU regulativa u području energetike.

Saznaj više

European Commission launches Industrial Initiative "Smart Cities and Communities"

Inicijativa Pametni gradovi i zajednice, službeno je pokrenuta na konferenciji održanoj dana 21. lipnja 2011. u Bruxellesu. Financiran od strane EU 7. istraživačkog Okvirnog programa, pozivi na natječaj odnose se na implementaciju integriranih održivih energetskih tehnologija u urbanim područjima.

Poziv za prijavu projekata 2011, koji će biti otvoren od 19. srpnja - 1. prosinca 2011. želi izdvojiti 75.000.000 € za "podržavanje inovativnih modela projekata u odabranim europskim gradovima."

Maksimalno 10-12 pilot-projekata, s naglaskom na adaptacije, tehnologije grijanja i hlađenja, te održivog strateškog planiranja, biti će podržana u početnoj fazi do kraja 2013. Projekti bi trebali biti samoreplicirajući i uključivati timove gradova i industrijskog sektora iz najmanje tri države članice.

Više informacija:
http://www.eumayors.eu/news_en.html?id_news=274

European Commission press release:
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/doc/20110621_press_info.pdf

Saznaj više

Brussel: predložena nova Direktiva za cilj pospješivanja energetske učinkovitosti

Najnovije procjene EK ukazuju na to da će EU samo postići pola svojih 20-20-20 ciljeva do 2020. Europsko vijeće i Europski parlament stoga su pozvali Komisiju da donese novu ambicioznu strategiju za energetsku učinkovitosti.

Predložena Direktiva pretvara određene aspekte EEP (iznijela 8. ožujka 2011) u obvezujuće mjere.

Saznaj više

Početak PATRES edukacija u Hrvatskoj

Poštovani sudionici PATRES edukacija ovim putem Vas obaviještavamo da će PATRES edukacija početi 1. i 2. ožujka 2011. g. u prostorima Akademije primijenjene umjetnosti na Sveučilišnom kampusu na Trsatu.

Saznaj više

Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011, Cavtat-Dubrovnik, Hotel Croatia 19-22 kolovoz 2011.

Konferencija Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011 ima za cilj prepoznati načine i izvore financiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Konferencija bi trebala naglasiti važnost investiranja u projekte energetske učinkovitosti i važnost regionalne suradnje za promicanje energetske učinkovitosti u cilju smanjenja troškova za energiju, čistijeg okoliša i povećanja sigurnosti opskrbe energijom.

Saznaj više

22.-24. rujna 2010: 2. projektni sastanak u Zaragozi

Drugi projektni sastanak održan u Zaragozi bio je prilika procijeniti razvoj aktivnosti koje su zacrtane po projektu PATRES.

Saznaj više

15. rujna 2010: Sastanak Nacionalnog savjetodavnog tijela za Hrvatsku

15. rujna u prostorijama Ministarstva okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva održan je sastanak Nacionalnog savjetodavnog tijela za Hrvatsku.

 

Saznaj više