Odabrani jezik:

Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011

Konferencija Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011 ima za cilj prepoznati načine i izvore financiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Konferencija bi trebala naglasiti važnost investiranja u projekte energetske učinkovitosti i važnost regionalne suradnje za promicanje energetske učinkovitosti u cilju smanjenja troškova za energiju, čistijeg okoliša i povećanja sigurnosti opskrbe energijom.

Konferencija Sustainable Energy Finance and Investment Summit Croatia 2011 ima za cilj prepoznati načine i izvore financiranja projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Konferencija bi trebala naglasiti važnost investiranja u projekte energetske učinkovitosti i važnost regionalne suradnje za promicanje energetske učinkovitosti u cilju smanjenja troškova za energiju, čistijeg okoliša i povećanja sigurnosti opskrbe energijom.
U sklopu navedene konferencije uz središnji dan, predviđene su i dvije posebne radionice. Prva radionica Kako pripremiti projekt da bude banci prihvatljiv sa sufinanciranje? jeusredotočena na načine financiranja projekta, a njezin organizator je Privedna banka Zagreb d.d.. Nositelj druge radionice Financiranje projekata javne uprave je Ured EU inicijative Sporazum gradonačelnika i Europska komisija.

Ciljane skupine

 • Subjekti iz javnog i privatnog sektora zainteresirani za razvoj projekata energetske održivosti
 • Financijske institucije uključene u financiranje projekata energetske održivosti
 • Predstavnici nacionalne i lokalne izvršne vlasti, sveučilišta, znanstvene institucije, predstavnici arhitektonske i građevinske struke, energetske agencije

Teme

 • Modeli financiranja projekata energetske održivosti
 • Povezivanje i suradnja između poslovnog i javnog sektora na svim razinama (nacionalni/regionalni/općinski)
 • Kreditne linije i specijalizirani fondovi za projekte obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti (EIB, EBRD, CEB, KfW, Green for Growth Fund, WEBSEDFF, ORF, FZOEU, HBOR)
 • Europska ESCO tržišta
 • Javno-privatno partnerstvo za financiranje javnih energetskih projekata
 • Financiranje projekata energetske održivosti putem Strukturnih/Kohezijskog fonda
 • JESSICA, JEREMIE & JASPERS - Inovativni financijski instrumenti kohezijske politike EU
 • IPA - Instrument za pretpristupnu pomoć
 • Sporazum gradonačelnika - financijski mehanizmi za pomoć lokalnim vlastima pri ispunjavanju preuzetih obveza (ELENA i drugi)