Limba curentă :

Course

Prima etapă a activitătilor de instruire din cadrul PATRES  are în vedere organizarea unui curs de vast şi inovativ, intitulat "Dezvoltarea de reglementări eficiente pentru introducerea de sisteme de energie regenerabile în clădiri."

 

Cursul, bazat pe o abordare multidisciplinară, cuprinde tehnici pentru elaborarea de legi şi reglementări,controlul procesul de guvernare, cadrul  juridic, mecanisme de sprijin şi propuneri pentru promovarea şi oferirea de sprijin pentru promovarea şi răspândirea surselor de energie regenerabilă,dar şi aspecte tehnice legate de piaţă RES şi a tehnologii relevante. (a se vedea programul de formare detaliat).

 

Deosebit de important, pentru participanţii care intenţionează să aplice cunoştinţele şi abilităţile dobândite în activitatea practică, este atelierul ce se concentrează asupra elaborării regulamentărilor, în baza unei abordări experientale,ce beneficiază de suport profesional pe scară largă.

 

Prin intermediul PATRES se dispoziţie o întreagă gamă de instrumente şi acţiunile de sprijin :
- O bază de date a celor mai bune practici europene pentru punerea în aplicare a sistemelor de RES;
- O colecţie de materiale : legi, coduri şi reglementări, tehnologii,standarde şi regulamente
- Un ghid pentru elaborarea şi actualizarea a legilor şi reglementărilor pentru introducerea de sisteme bazate pe RES în clădiri.
- Oportunitati de networking: prima conferinţă internaţionlă Rijeka (Croaţia), oferă participanţilor posibilitatea de a promova cooperarea şi crearea reţele internaţionale în rândul participanților din țările partenere.