Odabrani jezik:

How to participate

Sudjelovanje u PATRES treningu i mentorskom radu u 7 partnerskih zemalja je rezerviran za predstavnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, javnih komunalnih poduzeća te ustanova za socijalno zbrinjavanje, ove organizacije će odabrati perspektivne sudionike za trening unutar vlastitih organizacija, iz svojih voditelja odjela, ureda ili tehničke službe.

Ovdje možete pronaći detaljan " Program treninga", primjerak "Poziva za prijave" sa svim relevantnim informacijama i detaljnim uputama o popunjavanju "Prijavnog obrasca".

Ukoliko imate dodatnih upita ili Vam je potrebna pomoć pri tumačenju, molimo Vas da pročitate dio PATRES web stranice pod nazivom FAQ (Često postavljena pitanja) ili da se obratite vašoj nacionalnoj kontakt osobi.