Odabrani jezik:

Best practices visits

U okviru razvoja pilot akcija koje se tiču skiciranja pravne regulative kao potpore OIE, sudionici će imati priliku posjetiti nekoliko nacionalnih i europskih najboljih praksi kako bi vidjeli efikasne primjere implementacije sustava OIE, priliku za učenje metoda i praksi participativnih procesa u zajednicama koje su korištene pri provođenju dobre prakse, usporediti iskustva i stvoriti prilike za surađivanje sa srodnim organizacijama u inozemstvu.

Trškovi putovanja su u potpunosti pokriveni sredstvima projekta.