Aktuální jazyk :

Jak se zúčastnit

Účast sedmi zemí na vzdělávacích akcích a koučinku projektu PATRES  je vyhrazena pro orgány místní správy, podniky veřejně prospěšných služeb a subjekty provozující sociální bydlení, které vyberou v rámci svého organizačního schématu mezi svými vedoucími oddělení, vedoucími kanceláře a technickými pracovníky potenciální účastníky vzdělávacího kurzu.

Zde si prosím stáhněte podrobný 'Program školení', kopii 'Výzvy k předkládání přihlášky' se všemi důležitými informacemi a podrobnými pokyny, jak vyplnit Přihlášku'. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, podívejte se prosím na sekci 'FAQ' nebo se obraťte na národní kontaktní místo.